- Projekt Luna

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

  
Konstrukční řešení

   Z hlediska architektonického byl hlavním aspektem návrhu a řešení projektu jeho atraktivita, výjimečnost a jedinečnost v rámci dané lokality a z toho vyplývající použití jak stavebních materiálů, tak i barevných a prostorových kompozic.
 

   Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem systému Thermomur tl. 300mm. Povrchovou vrstvu obvodového pláště bude tvořit minerální omítka doplněná o okrasné a architektonické prvky z obkladových pásků a tvrdého dřeva.
 
Budova bude izolována hydroizolací proti průsaku vody a průniku radonu, zespodu domu.

Na stropní konstrukce se použije železobeton. Vnitřní příčky budou provedeny z cihel o tl.100mm.

- V roce 2017 bude provedeno položení elektrického vedení do země.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky